CHÚNG TÔI THIẾT KẾ CÁC THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẾ HỆ MỚI

Chúng tôi – Dropson là chuyên gia trong việc nghiên cứu và chế tạo các thiết bị xứ lý nước thế hệ mới.

Đổi mới, hiệu quả và tôn trọng môi trường là giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi.

Chúng tôi – Dropson là chuyên gia trong việc nghiên cứu và chế tạo các thiết bị xứ lý nước thế hệ mới.

Đổi mới, hiệu quả và tôn trọng môi trường là giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi.

Dropson - Hệ thống chống đóng cặn thân thiện với môi trường

Hệ thống chống đóng cặn Dropson là một giải pháp thân thiện với môi trường giúp hệ thống thiết bị vệ sinh đạt hiệu quả năng lượng tối ưu và không bị cặn vôi bám.

Nơi dành cho các chuyên gia và nhà phân phối. Quản lý đơn hàng và tài liệu kỹ thuật.

Chúng tôi sẽ tính toán và lựa chọn thiết bị chống đóng cặn phù hợp nhất với hệ thống thiết bị vệ sinh của bạn trong vòng 24 giờ.

Liên hệ với chúng tôi và tìm giải pháp tốt nhất cho hệ thống thiết bị vệ sinh của bạn.

DROPSON CONTROL theo dõi thời gian sử dụng của lon lọc với điện thoại của bạn

Dropson (Hierrodifusion SL) được Bộ Kinh tế và Năng lực cạnh tranh công nhận là Doanh nghiệp vừa và nhỏ Sáng tạo.