Anti-kalk løsningen for swimming-pools, små-damme og springvand

Kontrol af kalk i delvis åbne kredsløb

Dropson EMI5000 sortiment er designet til at beskytte kredsløb, mekanismer, pumper, varmevekslere og til at kontrollere delvist åbne kredsløb.

Den nye generation af Dropson anti-kalk systemer er miljøvenlige og arbejder vedligeholdelsesfrit, salt-frit, uden kemikalier og uden at reducere vandcirkulationen.

EN RENERE SWIMMING-POOL

Swimming-pool vandet fordamper konstant. Dette vandtab skal efterfyldes for at opretholde samme vandindhold i bassinet. Kalk koster yderligere rengøring. Flydelinjen i swimming-pools er ekstremt udsat for aflejringer.

Dropson forhindrer dannelsen af kalk belægninger i komponenter i pools som fliser, mosaikker, på PVC-liners og polyester og afløb. Dropson anti-kalk vandbehandlingen letter meget i det daglige arbejde med at holde pools rene – og reducerer brugen af rengøringsmidler.

EN SUNDERE SWIMMING-POOL

Dannelsen af kalk i swimming-pools er en faktor for spredning af bakterier og biofilm.

Løbende vedligeholdelse med kemikalier afhjælper disse virkninger.

Dropson styrer dannelsen af ny kalk i bassiner og giver et fald i brugen af kemikalier. Vandet er mindre aggressivt.

EN MERE ØKONOMISK SWIMMING-POOL

Kalk skader  effektiviteten af swimming-poolens pumper og varmeveksler. Kalk er en fremragende termisk isolator.

3 mm kalk i varmeveksler-systemet forårsager en 30% stigning i energiforbruget.

Dropson sikrer større energieffektivitet og sørge for optimale, termiske varmeveksler-betingelser, der forhindrer kalkaflejring.

FONTÆNER OG DAMME FULD AF VITALITET

Dropson Anti-kalk systemer er økologiske og respektfulde overfor miljøet. De ændrer ikke drikkevandskvaliteten.

Dropson understøtter livet i vandet. Til kontrol af kalk og mikroalger.

Ingen vedligeholdelse eller brug af salt. Reducerer ikke  vandflowet. Strømforbruget er meget lavt.