Professionelle anvisninger

for koldt og varmt drikkevand

Energi udfordringerne

Omkostningerne ved energi er stigende og er en udfordring for virksomhedernes rentabilitet. Overforbrug, produktionsstop og nedbrud kan tilbageføres til én fælles faktor : kalk.

Vand og energi regningen

Spørgsmålet om energiomkostningerne kan stadigvæk tilbageføres til brugsvandet. 3 mm kalk i varmeveksler-systemet forårsager ca. 30% stigning i energiforbruget og en væsentlig højere el-regning.

Kontrol af omkostningerne

Dropson er din garanti for energibesparelser. Forhindrer aflejringer på varmeveksler-elementerne og holder ydeevnen optimal.

Dropson påvirker direkte energiforbruget ved at sikre optimale betingelser af varme-udvekslingen mellem de primære og sekundære kredsløb.

Begrænsning af produktionsstop

Dropson forlænger levetiden på de forskellige elementer, der er følsomme over for kalkaflejringer.

Dropson begrænser udgifterne til vedligeholdelse, demontering og ikke-planlagt vedligeholdelse. Den producerer ikke noget affald fx salt, som de bestående vandblødgøringsanlæg – en funktion, som accellererer korrossion.

Reducerer sundhedsrisici

Dropson forhindrer den kalkholdige inkrustation og opløser eksisterende kalkaflejringer hen ad vejen. Denne reduktion af kalk har en direkte indvirkning på forebyggelse af Legionella bakterier, der gradvist får reduceret sine biotoper.

Dropson kræver ingen sanitær vedligeholdelse, bruger ikke harpiks og dens behandlingscelle er produceres af 316L fødevarergodkendt rustfrit stål.